Tel: 0541 29 47 33   info@rating.nl

Algemeen

/ Over Rating / Algemeen

Algemeen

Rating Finance Consultants (Rating) is een onafhankelijk financieel adviesbureau met als kerntaken het regelen van bedrijfsfinancieringen en risicokapitaal, de advisering over aan- en verkoop van bedrijven en het begeleiden van bedrijven die financieel in zwaar weer zijn beland. Onze medewerkers zijn veelal oud-bankmedewerkers. Zij zijn deskundig, creatief en betrokken. De medewerkers kennen de financiële wereld, de eisen van verschillende banken en last but not least, de juiste accountmanagers bij de banken. Sinds de oprichting in 2000 heeft Rating veel ondernemers en ondernemingen kunnen helpen bij de verkrijging van een financiering. Ook hebben wij vele bedrijven weten te verkopen en kunnen helpen om de financiële problemen op te lossen. Onze slogan is: “uw voordeel is ons succes”. Rating werkt in opdracht van de klant, maar wordt ook ingeschakeld door banken die graag een analyse van de onderneming willen aan wie zij krediet hebben verstrekt. Over uw onderneming en geld, kunt u terecht bij Rating Finance Consultants.

Algemeen

Hoe werken wij

Na een intakegesprek leggen wij de afspraken vast in een opdracht, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten. Duidelijk, helder en transparant. De kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsfinanciering, risicokapitaal, bedrijfsovername en bedrijfsherstel versterken elkaar in hoge mate. Wanneer in een financieringsproces duidelijk wordt, dat de solvabiliteit van een onderneming onvoldoende is, dan is Rating in staat om snel te schakelen met informal inverstors uit haar netwerk . Na verkrijging van risicokapitaal, kan alsnog een reguliere bankfinanciering worden aangevraagd. Wij zijn aangesloten bij een landelijk netwerk van adviseurs. In een gezamenlijke database zijn de aan te kopen en de te verkopen bedrijven opgenomen. Wij begeleiden het verkoopproces van de waardebepaling, via het zoeken van potentiële kopers tot het voeren van de onderhandelingen. Pas als de handtekening bij de notaris is gezet, is ons werk in deze fase afgerond. Sinds het begin van de crisis helpen wij ook bedrijven die in financieel zwaar weer zijn beland. Contacten met banken, schuldeisers, crediteuren en de belastingdienst. Tal van creatieve oplossingen kunnen er voor zorgen dat Rating uw onderneming helpt om weer een gezondere basis te verkrijgen.

Terug naar Boven