Bijeenkomst Groenfinanciering

Rating organiseert op 27 november a.s. een bijeenkomst groenfinanciering.

Groenfonds wil € 200 mln. extra om te voldoen aan vraag van duurzame ondernemers
Het Nationaal Groenfonds wil € 200 mln. extra om te kunnen investeren in initiatieven van duurzame ondernemers, die moeite hebben met het vinden van geld bij reguliere banken. De door het Rijk en de provincies opgezette organisatie zegt veel meer vraag te krijgen naar projecten dan de € 67 mln. die het momenteel uit kan lenen. Dat stelt Cees Veerman, voorzitter van het Groenfonds in gesprek met het FD. Veerman: “We moeten nu veel projecten afwijzen die behulpzaam kunnen zijn om de klimaatopgave een beetje dichterbij te brengen. We zouden gemakkelijk het drievoudige kunnen wegzetten van wat we momenteel doen. Daarbij nemen we geen grote risico’s.”

Mondjesmaat
Het Groenfonds is in 1994 op initiatief van Pieter van Vollenhoven door Rijk en provincies opgericht om met leningen projecten te financieren die behoud van natuur en landschap tot doel hebben. Sinds een aantal jaren richt het zich ook op duurzaam ondernemen. Vorig jaar stak het investeringsloket € 29,5 mln. in groene projecten van veertig private partijen. Dit was dankzij private co-financiering goed voor een investeringsvolume van € 170 mln., zo blijkt uit het nog te verschijnen jaarverslag. (Bron FD)

Rentevoordeel met behulp van Rating
Banken stellen steeds meer eisen aan duurzaam ondernemen. Met behulp van de financieringsexpertise bij Rating kunnen ondernemers gebruik maken van onder meer rentevoordelen op “groenfinancieringen”. Voor ondernemers die willen investeren in nieuw duurzaam vastgoed of ondernemers die bestaand vastgoed willen verduurzamen zijn er mogelijkheden om de investering sneller terug te kunnen verdienen. Rating weet hierin de juiste partijen te vinden. Naast een steentje bij te dragen aan een beter milieu, valt er financieel voordeel te behalen op rentekortingen en zijn er zowel geldelijke als fiscale subsidies mogelijk. Belangrijk hierbij is dat er vanaf de tekentafel reeds wordt nagedacht over het gebruik van de juiste materialen en bouwsystemen.

Bijeenkomst Groenfinanciering
Rating Finance Consultants organiseert op 27 november a.s. een lunchbijeenkomst in samenwerking met ING Groenbank. In De Grolsch Veste te Enschede worden de voordelen van een groenfinanciering nader uitgelegd. Geïnteresseerde ondernemers met duurzame vastgoedplannen zijn graag welkom en kunnen zich hiervoor aanmelden.

Aanmelden voor de lunchbijeenkomst kan per mail op info@rating.nl of via ons vaste nummer 0541-294733.