Tel: 0541 29 47 33   info@rating.nl

Veel gestelde vragen

Vind uw antwoord

/ Over Rating / Veel gestelde vragen

Heeft u vragen? Wij hebben de antwoorden!

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen met daarbij ons antwoord. Mocht u vragen hebben die hieronder niet staan vermeld, dan kunt u zowel telefonisch als per mail contact met ons opnemen.

Bedrijfsovername?

Ondernemers worden geadviseerd en ondersteunt bij de verkoop van hun bedrijf. Potentiële kopers worden geholpen bij de aankoop van een bedrijf. De werkzaamheden bestaan uit het schrijven van een verkoopmemorandum, het zoeken van potentiële kopers, de onderhandelingen en de begeleiding tot een handtekening is geplaatst op de akte bij de notaris.

Afspraken, waar?

Een eerste afspraak bij ons op kantoor in Oldenzaal is vrijblijvend en kosteloos. Vervolgafspraken maken wij graag bij uw onderneming of u komt naar Oldenzaal.

Banken, met wie wordt er zaken gedaan?

Rating kent nagenoeg alle banken en hun actuele policy. Afhankelijk van de branche en de soort aanvraag, wordt de juiste instelling benaderd. Wat vaak nog belangrijker is, welke accountmanager past het beste bij u als ondernemer en uw onderneming. Indien nodig worden kredietaanvragen ingediend bij lease-, factor- of participatiemaatschappijen en in toenemende mate bij informal investors.

Belastingdienst, contact?

Veelal in het kader van bedrijfsherstel, heeft Rating regelmatig contact met kantoren van de belastingdienst. Door het vervaardigen van een goed plan en het nakomen van afspraken inzake lopende verplichtingen, is veel bespreekbaar.

Bedrijfswaardering?

Banken geven alle bedrijven de laatste jaren een “rating”. Dit is een soort rapportcijfer ofwel bedrijfswaardering op basis van de financiële gegevens en het antwoord op een aantal niet-financiële vragen. De uitkomst is van belang voor het wel of niet verstrekken van een financiering en de rentetarieven. Rating maakt een analyse van het bedrijf en komt met aanbevelingen. De adviezen kunnen leiden tot een plan van aanpak en verbetering van de “rating”. Wij konden bij de oprichting in 2000 niet vermoeden dat onze naam “Rating” zo toepasselijk zou worden!

Crediteurenakkoord of buitengerechtelijke schuldsanering

Bij een crediteurenakkoord krijgen de crediteuren een percentage van hun openstaande vordering aangeboden. Indien alle crediteuren akkoord gaan, gaat de belastingdienst bij voldoende toekomstperspectief veelal ook akkoord, maar dan met het dubbele percentage van hun openstaande vordering. Op deze wijze kan een faillissement worden voorkomen en krijgen de crediteuren toch nog een deel van hun factuur betaald.

Informal investor?

Een vermogende particulier die een deel van zijn/haar vermogen beschikbaar wil stellen aan ondernemingen. Dit kan in de vorm van aandelenkapitaal en/of (achtergestelde) lening.

Rating Finance Consultants?

Rating is een financieel adviesbureau opgericht in 2000. De consultants zijn ex-bankmensen die in het verleden zelf vele kredietaanvragen hebben geschreven en veel banken en zeer veel bankmensen kennen. De kans op succes is door deze achtergrond en kennis, veel groter dan dat een aanvraag door het bedrijf zelf wordt ingediend.

Bedrijfsherstel?

Soms gaat het met een onderneming niet goed en kan men niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen. Deze bedrijven worden dan geholpen en geadviseerd over te ondernemen acties om het bedrijf weer op de rails te krijgen.

Tarifering?

Rating kent een tariefstelling die bestaat uit een combinatie van urendeclaraties en een succesfee. Voor de analyse en het vervaardigen van een rapport worden de uren in rekening gebracht. Rating hanteert in vergelijking met accountants en juristen een bescheiden uurtarief. Indien een financiering wordt verkregen, dan wordt een succesfee in rekening gebracht. Het motto is: “uw voordeel is deels ons succes”.

Werkgebied?

Rating werkt in geheel Nederland. Het grootste deel van onze klantengroep is gevestigd in Overijssel, Achterhoek en Drenthe.

Werkzaamheden?

De core business van Rating bestaat uit:

  • Bedrijfsfinanciering
  • Bedrijfsovername
  • Risicokapitaal
  • Bedrijfsherstel
  • Bedrijfswaardering

 

Terug naar Boven