Groenfinanciering bij duurzame investeringen in vastgoed

Onlangs heeft Rating in samenwerking met ING Groenbank een lunchbijeenkomst groenfinanciering georganiseerd.

Een bijeenkomst in de Grolsch Veste, thuisbasis van FC Twente, over verduurzaming en financiering van vastgoed.
Momenteel voldoet meer dan de helft van alle bedrijfspanden, kantoren en particulier verhuurde woningen in Nederland niet aan de gestelde duurzaamheidseisen die over vijf jaar in gaan.
Er staat dus veel te gebeuren voor ondernemers die willen investeren in onroerend goed of voor ondernemers die vastgoed bezitten dat op dit moment niet voldoet aan de door wet- en regelgeving opgelegde duurzaamheidseisen.

De voornaamste duurzaamheidseisen betreffen het volgende:

  • In 2023 dienen alle bedrijfspanden en kantoren in Nederland minimaal een energielabel C te hebben.
  • In 2030 dienen alle bedrijfspanden en kantoren in Nederland minimaal een label A te hebben.
  • Doortrekkend naar 2050 waarin alle panden volledig energieneutraal dienen te zijn.

groenfinanciering

Door Pim Boonekamp, specialist groenfinanciering bij ING Groenbank, werd aangegeven welke maatregelen er genomen kunnen worden om de duurzaamheidstransitie in het vastgoed te kunnen uitvoeren.
In het algemeen zijn er extra investeringen nodig voor verduurzaming. Daar staat tegenover dat energie-efficiënte gebouwen een hogere huur en marktwaarde kunnen genereren. Als daar bovenop ook nog (fiscale) subsidies te verkrijgen zijn en een mogelijke korting tot 0,5% op de financieringsrente van een groenlening voor de komende 10 jaren, dan is de extra investering (afhankelijk van de genomen maatregelen) binnen 4 tot 7 jaar snel terugverdiend! Naast de geldelijke subsidie- en rentevoordelen kan verduurzaming tevens bijdragen aan een positiever bedrijfsimago voor mens en milieu.

Maar er zijn ook bedreigingen! Momenteel is het al zo dat commercieel vastgoed welke niet aan de duurzaamheidseisen voldoet niet meer gefinancierd wordt door verschillende banken, waaronder ING. Bestaande financieringen worden gerespecteerd tot rente vervaldatum. Indien het onroerend goed op dat moment niet aan de gestelde eisen voldoet zal de financiering worden opgezegd, volgens Boonekamp!
Ook andere banken zullen gaan eisen dat het pand aan de wet voldoet. Herfinanciering zal daarmee uiterst moeilijk worden. Een pand dat niet voldoet aan de duurzaamheidseisen dreigt daarmee zeer sterkt in waarde te dalen!

Inmiddels hebben we met Rating enkele duurzame financieringstrajecten succesvol doorlopen. Deze ervaringen willen we vooral met u als ondernemer of intermediair delen.
Het motto daarbij is zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek te komen om de (on)mogelijkheden met elkaar te bespreken. Edwin Arens als onze “groenspecialist” kan u hierbij prima op weg helpen. Wij zien u daarom graag aan tafel om samen de juiste route uit te stippelen en daardoor optimaal te kunnen profiteren van de vele duurzaamheidsmaatregelen en financieringsmogelijkheden.