De vaste rente verlengen?

De vaste rente verlengen? Vraag een second opinion bij Rating. Het loont!

Dagelijks krijgen veel ondernemers een renteverlengingsvoorstel van haar huisbank. Waar baseert nu een bank nu zijn rentevoorstellen op?
De bepaling van een rente wordt beïnvloed door verschillende factoren waaronder:
– de ondernemer zelf, het vertrouwen wat de bank in hem of haar heeft
–  de cijfers van de onderneming waaronder de rentabiliteit en solvabiliteit
–  de zekerheid die de bank geboden kan worden

Dit zijn bedrijfsspecifieke aspecten maar de rente wordt ook mede bepaald door:
– De strategie en positie van de bank zelf. Wanneer een bank bv. oververtegenwoordigd is in een bepaalde branche dan zal ze een behoudend beleid voeren en met minder scherpe rentevoorstellen kunnen komen. Hier zijn de afgelopen jaren al veel, soms schokkende, voorbeelden van bekend.
– Liquiditeitsopslagen. Iedere bank krijgt zelf een z.g. rating en afhankelijk van haar positie kan de liquiditeitsopslag, die zij ook weer doorberekend aan haar klanten, verschillen.

Al met al is de bepaling van de rente voor een bedrijf een complex aan factoren die slechts door specialisten te doorgronden is.
In december jl. meldde zich een Oldenzaalse ondernemer bij Rating met de vraag of zijn renteverlengingsvoorstel van zijn huisbank wel marktconform was. Er was hem een drie jaar vaste rente aangeboden van 7,16%! De markt kennend was het vermoeden bij Rating gelijk dat dit rentevoorstel te hoog was.

Na een goede analyse van het bedrijf en haar cijfers heeft Rating de communicatie met de bank overgenomen. Met behulp van een kort financieringsmemo heeft Rating bij dezelfde huisbank een veel beter voorstel gekregen n.l. een rente van 2,84%! Dat is een voordeel van 4,32% per jaar! Verder constateerde Rating dat de financieringsstructuur niet optimaal was omdat de (dure) rekening-courant faciliteit te groot was. In overleg met de huisbankier is hiervan een fors deel geherfinancierd waardoor hier ook een aanzienlijk rente- en kosten voordeel behaald werd.

Uiteindelijk was de ondernemer erg tevreden maar ook de huisbank kon de klant behouden.

Heeft u ook een rentevoorstel gekregen van uw bank? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs en profiteer ook van de kennis en contacten van Rating Finance Consultants.