Bouwen en financieren met Rating volgens Greenbase

Duurzame (groen)financiering volgens de Greenbase methode.

Als ondernemer met bouw- of verbouwplannen is het onmogelijk om het woord “duurzaamheid” te vermijden. Inmiddels is duurzaam een algemeen begrip geworden en moet je als ondernemer vaak inschatten wat duurzaamheid precies betekent in geld. Deze kosten worden pas duidelijk gedurende de bouw en zorgen dan vaak voor verrassingen en financieringsstress.  Om deze duurzaamheidsstress te voorkomen is een methodiek ontwikkeld waardoor kosten, baten en financierbaarheid van duurzaam bouwen in de beginfase in beeld gebracht wordt. Deze systematiek wordt de Greenbase methode genoemd en is op initiatief van bouwmanagementbureau DOC17 uit Ootmarsum ontwikkeld. Greenbase is ontwikkeld om met een collectief van Twentse bedrijven op gebied van bouw-management, subsidies, duurzame certificeringen, duurzame installaties en duurzame (groen) financieringen te kijken naar de meest geschikte duurzaamheidsmethode voor elk huisvestingsvraagstuk van de ondernemer. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de gekozen methode als bijvoorbeeld BREEAM, GPR, LEED of Circulair Bouwen waarbij de voordelen, de kosten, de baten en de financierbaarheid van het bouwtraject én de terugverdientijd van de duurzaamheidsinvesteringen voor de ondernemer duidelijk wordt.  

Rating wordt voor ondernemers ingeschakeld om volgens deze Greenbase methode te kijken naar de mogelijkheden van een duurzame (groen)financiering of naar andere laagrentende leningen. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt de ondernemer voorgerekend wat duurzaamheid echt voor hem of haar betekent.

Gebouw en gebied versterken elkaar
Naast het in beeld brengen van de kosten en baten van duurzaam bouwen voor people, planet én profit, wordt de Greenbase methodiek nu ook succesvol toegepast op complete ontwikkelgebieden waar infrastructuur nog wordt aangelegd en openbare ruimte moet worden ingericht. Na succesvolle toetsingen, blijkt dat Greenbase een uitermate geschikt instrument is om bv. industriegebieden duurzaam én financieel aantrekkelijk in te richten.
Door bouwplannen en openbare ruimte met elkaar te verbinden in Greenbase, ontstaat er een vliegwieleffect voor alle potentiële bouwers in zo’n gebied. De basis voor het duurzaam inrichten is BREEAM Gebied. Als je een te ontwikkelen (industrie)gebied een duurzaamheidslabel van BREEAM mee kunt geven, dan biedt dat interessante voordelen voor ondernemers die nieuw willen bouwen in dit gebied. Men voldoet dan al aan een groot aantal duurzaamheidscriteria van BREEAM Gebouw, waardoor men met minder investeringen op een hoger duurzaamheidslevel uitkomen. Daarnaast zijn ook andere keurmerken of duurzaamheidsmethoden zoals hierboven genoemd toepasbaar binnen Greenbase.

Rating Finance Consultants wil u graag uitnodigen om de bouw- of verbouwplannen te bespreken in een zo vroeg mogelijk stadium. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseurs van Rating: 0541-294733 of info@rating.nl